1115142332575de94f02b66

یک جنرال باز نشسته افغان: طالبان مشاور امریکایی دارند

فرمانده اردوی هوایی امریکا در شرق میانه می گوید که برای از سر گیری حمله های هوایی بیشتر در برابر طالبان در افغانستان برنامه ریزی کرده اند،اما انجام این حمله ها نیاز به تأیید رئیسجمهور امریکا، بارک اوباما دارد.

عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی، در زمینه می گوید،این دور از حقیقت و منطق است که بگوییم استراتیژی امریکا با کشتن ملا منصور تغییر کرده است،چرا که ملا منصور به خاطر افغانستان کشته نشده است. اگراین کشته شدن به خاطر افغانستان بود چهارده سال قبل این کار انجام می شد و ما از چند سال قبل این قدر تلفات و کشته نمی دادیم و این همه بدبختی را تحمل نمی کردیم. این همه انسان بیگناه را از بین نمی بردیم. اگر با نگاهی دقیق به موضوعات نظر افگنیم، می بینیم که هر کاری که امریکا می کند دلیلی برای منافع خودش دارد.

امرخیل، معتقد است، امریکا با پاکستان وارد تقابل نمی شود و فشاری بر این کشور وارد نمی کند.

ویاضافه کرد: پاکستان مهره ای است که انگلیس آن را به خاطر بی ثبات کردن شرق میانه ایجاد کرده است. بناءًامریکاهیچ وقت وارد مقابله با پاکستان آن هم به خاطر افغانستان نمی شود. امریکادر حال حاضر سالانه چهارصدو پنجاه میلیون دالر کمک می کند. یقین ها بر این است که در تعلیم و تربیت طالبان در پاکستان مشاور امریکایی هم وجود دارد. افغانستان برای امریکافقط پروژه ای است که از آنجا بتواند چین، روسیه و ایران را بی ثبات بسازد.

آقای امرخیل افزود،نیروهای ما نیروهای شجاعی هستند که با دست های خالی می جنگند و در بسیاری از عملیات هم پیروز می شوند. موفقیت و پیروزی آنها را امریکایی ها زیر شعاع گرفته است و اجازه نمی دهد موفقیت بیشتر و جامع تری به دست آورند.

 

Advertisements