عتیق الله امرخیل آگاهی مسایل نظامی
عبدالله خان کاندید وزارت دفاع عضو پیشین گروه طالبان بود این حرف را نه من و نه خود عبدالله خان انکار میکند

Advertisements