0,,15787795_303,00

چرا شورای علما فتوای جهاد علیه طالبان نمی دهد؟

متاسفانه برخی در شورای علما معتقدند حرکت طالبانی حرکتی بر حق است اینها باید این حقانیت را بر اساس آموزه ها اثبات کنند و اگر حق نیست چرا موضع قوی و جدی در برابر این افراد اتخاد نمی کنند؟

هدایت الله هدایت عالم دینی در گفتگویی که با برنامه “همگام” داشت گفت: ما هیچگاه تقاضایی از طالبان نداشتیم و نداریم چون همواره تقاضا از جانب ضعیف به جانب قوی انجام می شود اما همیشه به این گروه توصیه بازگشت به احکام دینی را داشته ایم.

او ضمن اشاره به موضع ضعیفی که دولت در قبال طالبان در پیش گرفته، گفت: حکومت تاکنون همیشه از جایگاه تضرع و خواهش به مذاکره پرداخته است و طالبان همیشه از موضع قوی دست رد به سینه حکومت زده در حالیکه در آموزه های دینی هرگونه موضع ضعیف در مقابل دشمنان نکوهش شده است.

این عالم دینی خاطرنشان کرد: مفهوم مذاکرات صلح یعنی در وهله اول قرار گرفتن در موقف قوی و سپس وادار کردن مخالفان به صلح و در صورت عدم توافق، استفاده از زور و حرکت مسلحانه بر ضد گروه متخاصم که خون مظلوم را می ریزد.

او ضمن یادآوری صلح طلبی در دین گفت: توصیه به صلح در اسلام به عنوان مسیری به سوی تمدن پیشنهاد شده است اما زمانی که سران کشور با بی توجهی به آموزه های دینی برای کسب اقتدار سیاسی به جای اتحاد به رقابت می پردازند، به طور مشخص هرگز نمی توانند موضعشان را در قبال دشمنان تقویت کنند.

هدایت در پاسخ به اینکه چرا شورای علما فتوای جهاد علیه طالبان را صادر نمی کند، گفت: متاسفانه کسانی وارد شورای علما شده اند که شورا را بر سر دوراهی قرار داده اند، آنها معتقدند کسانی که با ندای الله اکبر دست به عملیات می زنند و به برخی اصول دینی پایبند هستند را بنا به مصلحت های دینی نمی توان حکم جهاد بر علیه شان صادر کرد.

وی خاطرنشان کرد: گرفتن جان انسان ها تجاوز به حریم خداوند است و اینگونه مصلحت ها در قبال ریخته شدن خون انسان های بیگناه ، نسل کشی است.

این عالم دینی با انتقاد از افراد نفوذی که به شورای علما راه یافته اند، گفت: متاسفانه برخی معتقدند حرکت طالبانی حرکتی بر حق است اینها باید این حقانیت را بر اساس آموزه ها اثبات کنند و اگر حق نیست چرا موضع قوی و جدی در برابر این افراد اتخاد نمی کنند؟

Advertisements