n00127239-b

حکمتیار به این باور برسد که: جنگ با طالبان، جنگ با پاکستان است

شیرولی وردک ا زاعضای مجلس نماینده گان دیروز به اثر حمله انتحاری کشته شد و طالبان مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفتند.

این عضو مجلس برادر فاروق وردک وزیر پیشین معارف کشور و از اعضای برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است.

قرار است آقای حکمتیار به روند صلح بپیوندد و خانواده وردک در همین روز های اخیر با نشست های مکرر می خواست زمینه را برای ورود رهبر حزب اسلامی به کابل فراهم کند.

به همین منظور شبکه استخبارات پاکستان آی. اس .آی که احتمالاً از پیوستن حزب اسلامی به روند صلح ناخوشایند است و به مزدوران خود طالبان دستور داده است که در برابر این اقدام واکنش نشان بدهند و جان شیرولی وردک که مربوط خانواده وردک می شود بگیرند. این درحالی است که هیأت مذاکره کننده از سوی حزب اسلامی اخیراً اعلام کرده بود که با ورود حزب اسلامی به کابل و یکجا شدن به روند صلح، بیشتر طالبان نیز آماده مذاکره می شوند واز روند صلح استقبال خواهند کرد.

کشته شدن مرحوم وردک عضو مجلس نماینده گان نشان داد که طالبان تا حال نه تنها که به صلح باور ندارند بل هر گروه و شخصی که حاضر به گفتگو و مذاکره شوند آنها را به دستور نظامیان پاکستانی به قتل می رسانند و برای شان مهم نیست که این اشخاص مربوط کدام گروه اند.

در گذشته نظامیان پاکستانی، حتا آن عده طالبانی را که به صلح تمایل نشان داده اند، یا زندانی کرده و یا آنها را به قتل رسانیده اند.

از چنین رخداد های غم انگیز معلوم می شود که طالبان بر خلاف باور برخی ها از خود شان هیچ صلاحیتی ندارند و آنچه را که پاکستانی ها برای آنها دستور بدهد، آن را عملی می سازند.

آقای گلبدین حکمتیار اخیراً در واکنش به کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان در
نامه‌ای از طالبان خواسته بود که در برخی از قضایا باید همآهنگ عمل کنند و موضع مشترک داشته باشند.

اگر این نامه واقعاً از سوی حکمتیار نوشته شده باشد، برداشت غلط اورا نسبت به گروه طالبان نشان می دهد و حکمتیار تا حال نفهمیده است که طالبان مزدور بیگانه گان اند ونباید از آنها توقع تصمیم و اراده مستقل را داشت.

بسیاری باور دارند که اگر حزب اسلامی به رهبری حکمتیار بدون همآهنگی با پاکستان تصمیم پیوستن به روند صلح را گرفته باشد درا ین صورت تعدادی دیگر از اعضای برجسته این حزب آماده قربانی باشند و بعید نیست که گروه تروریستی طالبان قصد حملات انتحاری بیشتر را به جان افراد حزب اسلامی داشته باشند.

باتوجه این ملاحظات اگر حزب اسلامی آن گونه که از طریق رسانه ها خبر می رسد، پیوستن اش به روند صلح نهایی شده باشد وقانون اساسی را پذیرفته باشد، باید باور های همکاری با طالبان را از سرشان دور کنند و در برابر این گروه تروریستی مانند گروه های دیگر اسلامی، موضع تند وشدید بگیرند و در فکر امنیت شان نیز باشند.

زمانی گلبدین حکمتیار جنگ با طالبان را، جنگ چهارم افغانانگلیس تلقی کرده بود، اما امروز با تغییری سیاست در سطح جهانی نسبت به گروه های تروریستی باید حکمتیار آن جمله را اصلاح کند و به صراحت بگوید که جنگ با طالبان، جنگ با پاکستان است.

پاکستانی که دشمن مردم افغانستان است و هر روز برای کشتن مردم بیگناه ما توطئه می کند و می خواهد با حاکم ساختن عساکر شان یعنی طالبان بر کشور، تمام مقدرات و سرنوشت افغانستان را بدست گیرد و در قرن 21 کشور ما را اشغال کند.آرمان ملی

.

Advertisements