New-Defence-Secretary-Lt-Gen-r-Asif-Yasin-Malik

وزیر دفاع پیشین پاکستان: اتحاد هند، ایران و افغانستان تهدید برای پاکستان

ایجاد بندر تجارتی چابهار میان افغانستان، هند و ایران تهدید امنیتی به پاکستان است

مقام‌های پیشین امنیتی پاکستان اظهار نگرانی می‌کنند که ایجاد بندر تجارتی چابهار میان افغانستان، هند و ایران تهدید امنیتی به پاکستان است. به باور این مقام‌ها پاکستان به خاطر اشتباهاتش به انزوا خواهد رفت.
به گزارش  سایت همایون بنقل ازخامه پرس جنرال آصف یاسین مالک، وزیر دفاع پیشین پاکستان گفته‌است که اتحاد هند، ایران و افغانستان برای پاکستان تهدید امنیتی به شمار می‌رود.
به گزارش روزنامۀ پاکستانی دان، وزیر دفاع پیشین پاکستان این اظهارات را در یک سیمینار سه‌روزه در مورد امنیت ملی، بازدارنده‌گی و ثبات در جنوب آسیا بیان داشته‌است.
این نخستین نگرانی است که در داخل پاکستان مبنی بر گشایش بندر چابهار میان افغانستان، هند و ایران مطرح می‌گردد.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهور ایران در جریان گشایش این بندر با حضور رییس جمهور غنی و نریندرا مودی نخست‌وزیر هند در تهران گفت که این بندر به زیان هیچ کشور دیگر نخواهد بود.
توافق‌نامۀ ایجاد بندر چابهار که یکی از بزرگ‌ترین گذرگاه‌های تجارتی در سطح منطقه عنوان می‌شود حدود دوهفته پیش از سوی رهبران افغانستان، هند و ایران به امضا رسید.
در همین حال جنرال پاکستانی باور دارد که پاکستان به خاطر سیاست‌ها و اشتباهاتش در لبۀ سقوط به پرت‌گاه انزوا قرار دارد.
این جنرال بازنشستۀ پاکستانی گفته‌است که با درنظرداشت فضای منطقه و جهان، می‌بینیم که پاکستان به خاطر اشتباهات و حدودی به دلیل سیاست‌های خصمانۀ کشورهای دیگر در حال سقوط به انزوا است.
هرچند ملک از مورد مشخصی در خصوص اشتباهات پاکستان یادآوری نکرده اما این کشور اخیرا به دلیل حضور شورشیان در خاکش و هم‌چنان حمایت از طالبان افغان زیر فشارهای جهانی قرار دارد.

Advertisements