این عکس، شاید آخرین عکس فیدل کاسترو در یک مراسم رسمی باشد. شرکت در آخرین کنگره حزب کمونیست

kastro

کوبا که در آن ریاست جمهوری “رائول کاسترو” برادر فیدل کاسترو برای 5 سال دیگر تائید شد.

در همین کنگره، فیدل کاسترو چند کلامی خطاب به حاضران سخن گفت. سخنانی که به وداع شبیه بود. او گفت: « این شاید آخرین باری باشد که من با شما در این سالن صحبت می کنم. به تمام نامزدهایی که از سوی کنگره انتخاب شده بودند رای دادم. خوشحالم که از من برای حضور در کنگره دعوت کردید و افتخار می کنم که به سخنانم گوش کردید. از طرح پیشنهادی رائول برای در نظر گرفتن محدودیت سنی برای حضور رفقا در دستگاه رهبری حزب حمایت می کنم، همچنان که از دیگر پیشنهادهایش در این طرح. بزودی من ۹۰ ساله می شوم، بزودی همانند بقیه به خواب ابدی خواهم رفت. این حکم طبیعت است. شاید این آخرین باری باشد که من در کنگره حزبی شرکت می کنم و با شما سخن می گویم. من هم که نباشم آرمان های انقلاب کوبا باقی است.

این عکس، شاید آخرین عکس فیدل کاسترو در یک مراسم رسمی باشد. شرکت در آخرین کنگره حزب کمونیست کوبا که در آن ریاست جمهوری “رائول کاسترو” برادر فیدل کاسترو برای 5 سال دیگر تائید شد.


Advertisements