Pakistan-Vs-England-3rd-T20-Match-Prediction-30-November-2015

انگریز-پاکستان و حماقت امریکایی

با کشته و زخمی شدن هزاران سرباز امریکایی، اکنون از ویتام دوم شدن افغانستان نمی توان انکار کرد.
انگلیس و پاکستان امریکا را با همان نخبه گان اجیر امریکایی افغانتبار،  و مزدوران بومی محلی گول زدند.

مرگ حدود یکنیم هزار سرباز امریکایی در افغانستان در زمان زمامداری رییس جمهور اوباما بصورت قطع، جبران ناپذیر می نماید.

چنین به نظر می رسد که سوپر پاور  مهاجم از آن طرف ابحار! در برابر مثلث نیرومند منطقوی روس هند و ایران، روزی خود درک می کند که در منگنه ی ویتنام دوم گیر مانده است و باییست خود را نجات دهد.

به گزارش پایگاه خبری رولینگ استون، از زمانی که بارک اوباما در امریکا قدرت را در دست داشته، به تعداد 2499 تن از سربازان و نظامیان امریکا در افغانستان وعراق کشته شده اند. در گزارش آمده است که ازین تعداد، 1906 تن از نظامیان امریکا در افغانستان و 593 تن در عراق کشته شده اند. حال سوال این است که 1906 تن نظامی امریکایی را چه کسی در افغانستان کشته است؟
پاسخ قطعی این است: آی، اس، آی به وسیله طالبان وعمال نفوذی.
پس امریکا از چه رو هنوز متحد استراتیژیک پاکستان باقی مانده است؟ پاسخ: حماقت امریکایی و مجبوریتی که اکمالات پایگاه های شان را از راه پاکستان انجام می دهد. ثانیاً، انگلیس عامل اصلی دفاع از هستی پاکستان در منطقه است. آیا چنین وضعی ممکن است بیش ازین دوام بیاورد؟
پاسخ منفی است. به این دلایل: اکثریت قاطع مردم در داخل افغانستان امریکا را گناهگار و طراح اصلی در ادامه فاجعه کشتار و انفجارات به شمار می آورند. دوم؛ ائتلاف سه گانه هند، ایران و روسیه امریکاییان و پاکستان در یک موضع فشار و حالت دفاعی قرار داده اند. جنگ بلوچستان و قدرت گیری شمال در افغانستان دو سوی یک انبر خطرناک به دور پاکستان است. نیش سومی انبر، کشمیر است که جبهه سومی جنگ مخفی یا علنی است. امریکا راهی ندارد جز توافق و کنار آمدن با ایران و هند در افغانستان.
اما این کنار آمدن اوج حقارت و باخت ابرقدرتی است که فکر می کند همه چیز را می تواند ببلعد. آیا انتخابات امریکا به این چالش بزرگ پاسخی خواهد یافت؟ شاید پاسخی وجود داشته باشد؛ اما نه شیوه گذشته.