امروز، میلیون ها علاقمند بازی بیسبال در سراسر امریکا، چهره دیگر افغانستان را دیدند

جای افتخار بزرگ بود که در جمع 8 کشور دیگر، نام و بیرق سه رنگ افغانستان در میان میلیون ها ورزشکار و ورزش دوست در امریکا بلند گردید!

دیپلوماسی از طریق ورزش