هم‌سویی گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، با گروه‌های هراس‌افگن واکنش‌های تند آگاهان و شهروندان کشور را برانگیخته است. آقای حمکتیار در خبر نامه‌یی کشته‌شدن ملا منصور را به شدت محکوم کرده و آن را ترور خوانده‌است.


آقای حکمتیار در این‌باره چنین گفته‌است: «ترور ملا اخترمحمد منصور را که به‌گونۀ مشترک از سوی ایران و امریکا انجام شد شدیداً محمکوم می‌نمایم.»

خبرنامه می‌افزاید: «خبرهای وجود دارند که استخبارات ایران اطلاعاتی را دربارۀ ملا منصور به جانب امریکا شریک ساخته بود و این کار منجر به کشته‌شدن وی توسط یک طیاره بی‌سرنشین گردید.»

خبرنامه در ادامه می‌نگارد: «در حالی که ما از یک طرف در روند صلح قرار داریم، اما این ترور را به الفاظ شدید محکوم نموده و این کار ایران یک خیانت بزرگ و نابخشودنی اعلام می‌نماییم.»

حکمتیار در این خبرنامه از مردم افغانستان خواسته است تا با دشمنان داخلی و خارچی روند صلح مبارزه نمایند.

با این همه، آگاهان می‌گویند که حکومت باید روشن سازد که حکمتیار را با چه شرط‌هایی به کابل خواهد آورد و نیز می‌گویند که هرگونه پنهان‌کاری در این گفت‌وگو‌ها خیانت ملی خواهد بود.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید هر گروهی که به صلح می‌پیوندد باید از خشونت‌ها دست بردارد و با تمامی گروه‌های هراس‌افگن ببرد.

بزرگ‌ترین پیش‌شرط حکومت افغانستان برای گشودن در گفت‌وگو به روی مخالفان مسلح بریدن آنان با گروه‌های هراس‌افگن و گروهایی است که در نبرد با دولت استند.

در این میان گلبدین حکمتیار در فرجامین مرحلۀ گفت‌وگو‌هایش با کابل، کشتن ملا منصور رهبر پیشین طالبان را به شدت نکوهش کرد و با گروه طالبان اعلام همدردی کرد.

اکنون آگاهان می‌پرسند، کسی که هنوز با گروهای هراس‌افگن پیوند دارد و با هراس‌افگنان همدری می‌کند، چه‌گونه با گرفتن امتیاز‌های کلان به کابل آورده خواهد شد؟

امین فرهنگ، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «وظیفۀ حکومت افغانستان است که به ملت افغانستان اطلاعات بدهد که روی چه اصولی با حزب اسلامی گفت‌وگو کرده‌است؟ روی چه مسایل به توافق رسیده‌اند، در خفا نباید صحبت کنند.»

فیصل، باشندۀ کابل می‌گوید: «خرابی‌ها و ویرانی‌های که در کابل شده از یاد هیچ کس نرفته‌است و به یاد تک تک ما است.»

خوشحال، باشندۀ کابل می‌گوید: «طالبان هر روز مردم را می‌کشند؛ از آنان نباید حمایت شود.»

در این میان، محمداسماعیل قاسم‌یار، مشاور روابط شورای عالی صلح دراین باره چنین می‌گوید: «این گپ دقیق است که هیچ‌گونه رابطه یعنی نه رابطۀ ارگانیک و نه رابطه در جنگ، نه رابطۀ در خشونت، نباید داشته باشد.»

رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید: «قطع خون‌ریزی را باید تضمین کنند و تضمین‌های قوی باید موجود باشد که نیروهای مخالفان را تقویت نمی‌کنند و ترک از جنگ این شرط اول است.»

حزب اسلامی، به رهبری گلبدین حکمتیار پس‌از چند هفته رأی‌زنی با حکومت روی یک موافقت‌نامۀ صلح توافق کردند. گفته می‌شود این توافق‌نامه به گلبدین حکمتیار فرستاده شده‌است تا آن را امضاء کند. در این توافق‌نامه یک سری امیتاز‌های به گلبدین حکمتیار در نظر گرفته شده‌است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

‎وطن امروز‎'s photo.
‎وطن امروز‎'s photo.

جنبش سنگ باران ظهور كرد !

هر موتر ، خانه ،دكان و در و ديواري كه عكس گلبدين را حامل باشد هدف قرار ميگيرد .

شير بچه هاي كابل خود تاريخ ساز شويد
نگذاريد گلبدين براي شما تاريخ بنويسد .

.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی

حکمتیار خواستار ائتلاف طالبان شد

گلبدین حکمتیار، از طالبان مسلح خواسته است با حزب به رهبری وی یکجا شده و از جنگ و مخالفت دست بردارند و به منظور به دست آوردن اهداف مشترک، راهکار مشترکی را پیش گیرند.

آقای حکمتیار، طی یک پیام تحریری که به رسانه ها فرستاده است به خاطر کشته شدن ملا اختر محمد منصور، مراتب تاثر خود را به طرفداران و خانوادۀ وی ابراز داشته است.

آقای حکمتیار نگاشته است “مشورۀ من به طالبان در این مقطع حساس و خاص اینست تا برای حل بحران کشور، هم به ارتباط صلح، هم در خصوص جهاد و مقاومت و هم به منظور آیندۀ افغانستان، یک موقف مشترک را اختیار کنیم.”

گلبدین حکمتیار در حالی به طالبان مسلح پیشنهاد ائتلاف با حزب به رهبری خودش را می دهد که هفتۀ گذشته هیأت حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و شورای عالی صلح افغانستان، یک مسودۀ صلح را آماده ساخته به منظور تایید به ریاست جمهوری و آقای حکمتیار فرستادند.

طالبان در گذشته ائتلاف با حزب اسلامی به رهبر آقای حکمتیار را رد کرده بودند و چندین بار، افراد مسلح دو طرف، با هم درگیر شده بودند

صدای آمریکا

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

criminal_gulbuddin

حکمتیار چیزی بیش از یک مرده متحرک نیست

با توافق نهایی بر سر اضافه شدن گلبدین حکمتیار رهبر نام آشنای دوران دفاع و از جنگ سالاران باتجربه ای که دستش به خون هزاران بیگناه آلوده است به دیگر مجاهدان فسیل شده، موج انتقادها و اعتراض ها و گمانه زنی ها براه افتاده است.
متاسفانه مردم ناآگاه و مسوولان بی مسوولیت افغانستان بدون توجه به اقتضای زمانی و مکانی، بدون درنظرداشت دست های پشت پرده و عاری از جامع نگری و واقعبینی به اظهارنظر و اعلام مواضع جانبدارانه و مغرضانه ای دست می یازند که تاثیرهای سوء آن بعدها ملموس و محسوس می گردد.

این یک اصل کلی در رابطه با تمام مطبوعات، نهادهای مدنی، احزاب، بزرگان و مردم ملکی دنباله رو است که درخصوص بسیاری مسایل مهم ملی و منافع جمعی از روی هیجان های کاذب و تعصب های قومی مذهبی ملیتی و نژادی، خرد جمعی را زیر سوال برده اند.

حال می پردازیم به موضوع داغ قدم نهادن حکمتیار بر فرش قرمز ارگ ریاست جمهوری، به آغوش باز شورای عالی صلح و پیوستن به بیشمار مجاهد و مدعی جهاد که از هم اکنون حکومت را دو دسته و جامعه ی ملتهب افغانستان را چند دسته کرده است غافل از اینکه وی فقط نقابی و ردایی از گلبدین حکمتیار دهه 50 تا 70 دارد و فسیلی بیش نیست!

قصد و غرض هیچگونه اغماض نسبت به جنایت های جنگی و ضد بشری حزب اسلامی و شخص گلبدین حکمتیار یا نادیده گرفتن داغدیدگان و بازماندگان قربانیان جنگ های داخلی را نداریم اما مساله اینجاست که حکمتیار را به عنوان یک مرده متحرک بی اختیار در دست امریکا و پاکستان بپذیریم نه یک منشأ بالقوه قدرت و بالفعل خونریزی!

به عبارت دیگر و بیان سلیس تر، این پیر خسته و فرسوده ای که از هجرت و عزلت به تنگ آمده و ظاهرا دست به دامان ارگ شده است نباید مرکز توجه عموم و سایه ای برای غفلت از دیگر نشانه های هشدار دهنده و حامیان و باداران اصلی نزاع های داخلی باشد؛ وگرنه گلبدین 1395 دیگر هیچ نشانی از گلبدین 1371 ندارد.

این نکته جای بسی درنگ و تامل دارد که چرا پیوستن یک رهبر پیشین و مریض احوال و گمنام طالبان از زندان های پاکستان به حکومت و شهره آفاق شدن ناگهانی توسط رسانه ها و ارگ نشینان، هیچگونه سوء ظن یا واکنش مردم ملکی را برنمی انگیزد اما حکمتیار چنان خرد جمعی را برمی آشوبد و اذهان عمومی را مشوش می کند که از یاد می بریم در این زمان و در این مکان با این شرایط، بودن گلبدین بهتر است یا نبودنش؟ و اینکه در ترازوی منافع ملی دراز مدت، وی به نفع افغانستان کار خواهد کرد یا پاکستان یا امریکا؟

++++++++++++++++++++++++++++++++++

13940119000388_PhotoJ

در گفت‌وگو با فارس مطرح شد

احتمال فوت «حکمتیار» وجود دارد؛ رهبر حزب اسلامی افغانستان در کُما

کارشناسان نظامی افغانستان با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر مرگ «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کردند: احتمال درگذشت وی وجود دارد

در گفت‌وگو با فارس مطرح شداحتمال فوت «حکمتیار» وجود دارد؛ رهبر حزب اسلامی افغانستان در کُما

تاریخ:۱۵:۰۰ – ۱۳۹۴/۰۷/۱۸کدخبر: ۱۳۹۴۰۷۱۸۰۰۱۰۵۲
کارشناسان نظامی افغانستان با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر مرگ «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کردند: احتمال درگذشت وی وجود دارد.

احمد سعیدی» کارشناس نظامی افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس

، با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر مرگ «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد: احتمال درگذشت وی وجود دارد.

وی افزود: حکمتیار از چند روز قبل دچار بیماری شدیدی شده و بر اثر تشدید بیماری در روز پنجشنبه به کُما رفت.

وی تصریح کرد: حکمتیار در شهر «پیشاور» پاکستان زندگی می‌کرد و 2 روز پیش به دلیل تشدید بیماری وی را از این شهر به شهر «کراچی» انتقال و در یک بیمارستان تحت درمان پزشکان پاکستانی قرار دادند.

سعیدی تصریح کرد: با اینکه 100 درصد نمی‌توان مرگ حکمتیار را تأیید یا رد کرد، اما بدون شک وی در وضع نامناسب سلامتی قرار گرفته است.

این کارشناس افغانستانی با بیان اینکه مرگ و بیماری حکمتیار در حال سیاسی شدن است، گفت: حکمتیار در فهرست سیاه قرار گرفته بود و اگر مرگ وی در خاک پاکستان اعلام شود، بزرگترین ضربه به نظام «اسلام‌آباد» وارد خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل پاکستانی‌ها مصمم شده‌اند تا حکمتیار را ظرف امروز یا فردا به داخل خاک افغانستان انتقاد داده و پس از آن خبر مرگ وی را از طریق منابع نزدیک به حکمتیار اعلام کنند.

این در حالی است که گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گویا رهبر حزب اسلامی افغانستان به مرگ طبیعی فوت کرده است.

با این حال، «جاوید کوهستانی» دیگر کارشناس نظامی افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، با تأیید بیماری حکمتیار گفت: از چندی قبل رهبر حزب اسلامی تحت نظارت شدید سازمان اطلاعاتی پاکستان آ اس ای قرار گرفته بود.

وی تصریح کرد: حتی خانواده حکمتیار نیز اجازه دیدار با وی را نداشتند و به این صورت می‌توان گفت: مرگ حکمتیار همانند مرگ ملاعمر خواهد بود.

کوهستانی در ادامه با اشاره به پیامد مرگ ملا عمر به هم‌گروهان وی گفت: در صورتی که مرگ حکمتیار تصدیق شود این بزرگ‌ترین ضربه به پیکر هم‌پیمانان پاکستان خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در صورتی که مرگ حکمتیار از سوی ISI پاکستان مخفی نگهداشته شود، برنامه بزرگی در پشت آن قرار دارد.

حزب اسلامی در کنار گروه‌های طالبان، داعش و حقانی یکی از مخالفان مسلح دولت کابل به شمار می‌رود که در عُمر 14 ساله نظام جدید کابل همواره درگیری‌های شدیدی با آن داشته است

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پس از توافق صلح، حکمتیار باید خلع سلـاح شود

پس از توافق صلح، حکمتیار باید خلع سلـاح شود

شماری از سناتوران در مجلس سنا ضمن استقبال از روند مذاکرات صلح با حزب اسلـامی، میگویند این حزب باید سلـاح‌هـای دست داشته شان را به دولت افغانستان تسلیمـ دهد.

به گزارش انصار به نقل از جمهور؛ سناتوران میگویند که در توافقنامه صلح با حزب اسلـامی هیچ موردی مبنی بر تسلیمـ دهی سلـاح و مهمات شاخه نظامی حزب اسلـامی به دولت افغانستان گنجانیده نشده است.

نثار حارث یکی از اعضای مجلس سنا در نشست دیروز یک شنبه (۲ جوزا) گفت: مطابق قانون اساسی، احزاب نمی تواند هیچ گونه فعالیت نظامی داشته باشند و یا همـ اسلحه و مهمات در اختیار خود نگهدارند.

آقای حارث افزود: ” در توافقنامه صلح با حزب اسلـامی هیچ گونه موردی در این راستا تذکر نیافته است که سلـاح و مهمات بازهمـ پیش شاخه نظامی حزب اسلـامی باقی میماند و یا نه سلـاح و مهمات آنان به وزارت دفاع افغانستان تعلق میگیرد”.

او ابراز امیدواری کرد که این مورد در توافقنامه صلح با حزب اسلـامی به رهبری گلبدین حکمتیار تذکر یابد و شاخه نظامی این حزب سلـاح، مهمات، و مواد منفجره شان را بعد از آمدن آقای حکمتیار به کابل، باید به دولت افغانستان تسلیمـ دهد.

رحمت اله اچکزی نیز گفت: “هر حزب مسلحی که با دولت افغانستان به صورت واقعی صلح میکند، باید تجهیزات نظامی اش را به دولت تحویل دهد”.

اواخر هفته گذشته، مسوده توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلـامی نهایی شده و قرار است این توافقنامه از سوی دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار به امضا خواهد رسید.

همـ دولت افغانستان و همـ طرف حزب اسلـامی نهایی شدن توافق صلح را تایید کرده اند.

این توافقنامه در صورتی که امضا شود، دستاورد بزرگ حکومت وحدت ملی در راستای حل چالش‌هـای امنیتی افغانستان از راه مذاکره خوانده خواهد شد.

criminal_gulbuddincartoon_gulbuddin_disarm

راکتیار سلاح به زمین می‌گذارد

.

Advertisements