اشرف غنی ا

غنی: توتاپ از سالنگ عبور می کند؛ تا سه سال آینده بامیان صاحب برق می شود

آقای غنی بعد از اعتراضات گسترده ای معترضان در ولایت های افغانستان و کشور های خارج دستور داد تا کار عملی توتاپ به حالت تعلیق دربیاید.
او کمیسیونی را موظف کرد تا خط برق توتاپ از مسیر های بامیان و سالنگ را مورد بررسی قرار بدهد، این کمیسیون ده روز وقت داشت تا گزارش خود را به رییس جمهوری تحویل دهد.
در حکم تازه ریاست جمهوری آمده است که مسیر خط انتقال برق باید از سالنگ بگذرد، اما حکومت یک خط برق به ظرفیت ۲۲۰ کیلوولت که توان انتقال ۳۰۰ مگاوات برق را داشته باشد، از مسیر دوشی در شمال سالنگ به بامیان بکشد.
در این حکم همچنان تاکید شده که تا سه سال دیگر (۱۳۹۸) ولایت های مرکزی کشور صاحب برق می شوند.
احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان به بی بی سی گفته است که کشیدن خط ۲۲۰ کیلوولت به بامیان “خائنانه” و “مضحک” است زیرا به گفته بهزاد هزینه این طرح چند برابر بیشتر از تفاوت هزینه کشیدن خط برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان نسبت به مسیر سالنگ است.
اعتراض‌ها نسبت به طرح تغییر مسیر نتقال برق از بامیان به سالنگ زمانی بالا گرفت که کابینه در جلسه یازدهم ثور تایید کرد که این لین باید از راه سالنگ عبور کند.
در همین حال هیئت تعیین شده از سوی ریاست جمهوری در تکمیل بررسی های خود گفته است که سالنگ مسیر مناسب برای انتقال خط برق ۵۰۰ کیلوولت می باشد.
آقای بهزاد می گوید که مردم و اعضای “جنبش روشنایی” پیشنهاد های این کمیسیون را قبول ندارند.
بهزاد می گوید که پیش از گزارش دهی این کمیسیون معلوم بود هیئت تعیین شده کدام طرفه بررسی های خود را به پایان رسانده و اعلام می کند، به گفته او چون تمامی اعضای کمیسیون شرکای حکومت هستند.
این عضو مجلس نمایندگان می گوید که اعتراض ‌ها در مورد انتقال برق توتاپ از سالنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
در همین حال پیش از این جنبش روشنایی و شورای عالی مردمی اعلام کرده بود که دومین گردهمایی مردمی را به روز جمعه آینده (ششم جوزا) در “مصلی شهید مزاری” در غرب کابل برگزار می کند.