641601

دولت افغانستان برخی از شاخه های “طالبان” را تمویل می کند

وال استریت ژورنال به نقل از منابع در ائتلاف گزارش میدهد، مقامات افغان به جناح خاصی از جنبش رادیکال “طالبان” به منظور متقاعد کردن آنها برای شرکت در مذکرات صلح با آنها پشتیبانی مالی و نظامی می کند.

منابع نشریه همچنین گزارش داد، ایالات متحده بودجه را برای کمک به افغانستان ارائه کرده اند که فقط برای حمایت از گروه های خاصی طالبان استفاده شده است.

ضمن اینکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه به صراحت از پشتیبانی دولت از اعضای “طالبان” را رد کرد.

اشرف غنی گفت: ” دولت افغانستان هیچ یک از گروه طالبان را پشتیبانی نمی کنید” این اتهامات هیچگونه پایه و اساس ندارد و ما آن را قاطعانه رد می کنیم.

منابع افغانستانی و امریکایی به روزنامه خبر داده اند که، گروه ملا رسول از دولت افغانستان در قالب سلاح و پول نقد کمک دریافت کرده اند. در عین زمان نمایندگان گروهای شبه نظامی همه این اتهامات را رد می کنند.