13220827_642815875865673_6879724672300112087_n

اپدیت امیر مومنین

من واقعا درک نمی کنم این امریکایی ها چرا نمی گذارند افغانستان برای خودش یک امیرالمومنین داشته باشد؛ یک زمانی ملا عمر داشتیم بیچاره بدون اینکه چشم مبارک شان به جمال ما بیفتند یا ما چهره ایشان را ببینیم بدون سر وصدا مرد. حالا هم امریکایی ها می گویند ملا منصور را با طیاره بدون سرنشین کشته اندک

پرسیده شد خب چرا بیچاره را کشتید تازه قرار بود مزه رهبری را بچشد و با هم کیف و حال و بغل کشی ها کنیم؟ گفتند این ملا منصور چون آدم بدی بود و روزانه صدها نفر را می کشت ما از بین بردیم بخاطر دوم اینکه مانع می شد که طالبان با حکومت صلح کند و مثل بچۀ آدم دو کلمه حرف بزنند.

حالا یکی نیست به این مقام های پنتاگون بگوید که سر رشته صلح که به دست ملانصور نیست، تمام این پدر لعنتی ها زیر سر پاکستان است؛ چرا نمی روید پاکستان را منفجر نمی کنید که آمدید ملا منصور را کشتید؟ فعلا گوش پاکستان کر باشد بهتر است در غیر آن با یک لشکر دایناسور می ریزند کابل و شهر را مثل هیروشیما منفجر می کنند.

گذشته از این حرف ها اگر بصورت خربزه ای هم محاسبه کنیم و یک چُتکه بزنیم می فهمیم که هر روز طالبان یک رهبر آپدیت شده تولید مثل می کنند، مثلا ملا برادر آخوند آمد و با پسر بزرگ ملا عمر یعنی ملا یعقوب چند روزی یخن به یخن شدند و فحش خواهر و مادر بین شان تبادله شد و در نهایت طالبان به چند قسمت مساوی تقسیم شدند، بعد ملا عبیدالله مثل دراکولا بوجود آمد و با ملا منصور درافتاد و چند تا فحش ناموسی با اضافه چند راکت و بمب ارسال کرد به سوی ایشان و ملا منصور هم راکت ها و بمب ها را قپ کرد و شوت کرد طرف ملا جانان.

آنطرف تر ملا منان زد به فرق ملا حیات الله و حیات الله هم اعصابش خراب شد و لشکر ملا وهب الله آخوندزاده را درهم و برهم کرد. یعنی واقعا آدم حیران می ماند که این چه وضعی است؛ چیزی ملا کشته می شود دو ثانیه بعدش ملاهای دیگر در سایزهای مختلف بصورت اتوماتیک تولید و آمادۀ بهره برداری می گردد. اینکه چقدر آن در جنگ کشته می شود و چقدر اسیر و چند نفر دیگر مثل پوقانه منفجر می شود آمارش پیش پنتاگون وجود دارد.

با این وضعی که بوجود آمده است و احتمالا ملا اختر منصور هم کشته شده باشد باید روی یک امیرالمومنین دیگر خسته کُن کار شود؛ امیدوارم جامعه جهانی و مخصوصا امریکایی ها مشکل ملت غیور افغانستان را هم درک کنند، ما به اندازۀ کافی به یک هزار و 4 صد سال قبل برگشتیم و انواع صحنه های صدر اسلام را به چشم سر دیدیم و القاعده و النصره و جنگوی و شبکه حقانی و شورای کویته را هم سعادت نصیب شد که ببینیم.

حالا بخاطر خدا و یکصد و 24 هزار پیامبر؛ اطراف تان را ببینید اگر همسایگان عزیز و یا هم کشورهای دیگر از این موجودات لازم دارند ما به قدر کافی از این ملاها و امیرالمومنین ها داخل کشورمان داریم یعنی حداقل برای یک قرن دیگر از این بابت غنی هستیم، تعارف هم نداریم، حاضریم همه اینها را بدهیم به شما؛ می شود چند موتر باربری از اینها صادر کنیم کشورهای دیگر و برای چند مدتی خودمان به فکر آباد کردن خودمان باشیم.

مهدی ثاقب

++++++++++++++++++++++++++++++

13244820_471914796335415_4525725492950721723_n

در جستجوی یک امیرالمؤمنین تحت مدیریت

پاکستان و امریکا چرا حاضر شدند روی مرگ ملاعمر و ملامنصور تعامل کنند؟ علت اصلی آن است که احساسات ضد امریکایی در میان مردم به شدت درحال گسترش است.

برخی، مانند امروز که خبرمرگ ملامنصور منتشر شد، مرگ ملاعمر را نشانه یی از طلوع صبح صادق«صلح» به قلم داده بودند.
اکنون نیز این رویداد را برای دولت افغانستان «فرصتی» پنداشته اند که بتواند با کارگیری از آن، «صلح وثبات» را برقرار کند. عملیات متمرکزجهان در افغانستان برای «صلح» نیست. آموزه ها به ما می گویند که هر دوی این فرضیه ها ربطی به صلح ندارند. فلسفه وجودی بحران چند جانبه مشعر است که حوادث مهم تری در راه است. طالب از حالت یک پارچه گی بیرون شده بود. یک جناح آن با سرپیچی از فرمان ملامنصور، گرایش هایی به ایران و روسیه نشان می داد. یکی از عوامل تأخیر در باز شدن راه به روی دسته جات مسلح داعش درشرق و شمال، همین مسأله بود.

احساسات ضد امریکایی در داخل افغانستان در برابر سیاست امریکا تشدید یافته است. از سوی دیگر، حفظ رهبری طالب در پاکستان، انگشت کل جهان را در چشم پاکستان فرو برده بودو امریکا نیز متهم به حمایت ازین پروسه است. اکنون یک امیرالمومنین داخلی و تحت مدیریت، کارا تر از امیرالمومنینی است که در منطقه کچلاغ «کویته لمیده باشد.
حال که به حیث سومین امیرالمومنین (آن هم داخلی) به دور چه کسی خط کشیده اند، باید کمی انتظار کشید.

هدف مرگ منصور، یک دست سازی دو باره طالبان برای اجرای مأموریت حفظ تهدید در داخل و یا ساماندهی یورش و رخنه در آسیای میانه نیست؛ طالب برای آسیای میانه طراحی نشده است. طالب یک نیروی فاشیست محلی است که فقط قادر است ازبک، هزاره و تاجک را درگیر نگهدارد. تقارن رویداد های دراماتیک، از جمله دیسانت گلبدین حکمتیار به میدان منازعه کابل؛ حاشیه گیری سایه سان جنرال دوستم در آوردگاه شمال، و همزمان، آوازه چرخانی اپراتیفی برای تصرف پنجشیر و سپس کشته شدن ملامنصور که اکثریت نفرات گلبدین درتشکیلات نظامی طالبان حضور دارند، حکایه از آن دارد که مانع اصلی در پروژه کنونی، کماکان ائتلاف شمال است.

درین جا نشانه هایی از طرح و رهبری تراشی جدید را می بینیم که هدف از آن، نخست مشخص کردن و به نتیجه رساندن حساب و کتاب در داخل حکومت وقلمرو افغانستان است. اما این آزمایش نیز نتیجه وارونه خواهد داشت؛ به این دلیل که، ائتلاف شمال، در ائتلاف استراتیژیک میان روسیه، ایران و هند است و یکسره کردن کار آنان از نظر نظامی و خلع آنان از صلاحیت های حکومتی، هم دشوار و هم هزینه بردار است. تأمین چنین هزینه یی از توان پاکستان نیست و فضا و محیط نیز برای عربستان وامریکا بیگانه است. درصورتی که پروژه جنگ های پس از ملا منصور به بن بست برسد، جای آن را پروژه هند، ایران، روسیه، یعنی کنترول افغانستان از شمال، و به احتمال قوی، چفت بندی دیوارۀ تاجک (کابل- شمال) و (بلوچ- پاکستان) خواهد گرفت.
ائتلاف شمال مرحله به مرحله نسبت به گذشته از نظر انگیزه برای مقاومت، توان نظامی و نفوذ در بدنه های حکومت، نیرومند تر شده است. عملیات کنونی، تخریب زیرساخت سیاسی- نظامی اردوگاه ضد طالبان است.گ.ا

+++++++++++++++++++++++++++++++++

خبر خوش
ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﻼ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺭﻫﺒﺮاﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺭاﻛﺖ ﻃﻴﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﭘﻴﻠﻮﺕ ( ﺩﺭﻭﻥ)  اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺬﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ اﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻃﻴﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﭘﻴﻠﻮﺕ ﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻭاﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺮﺣﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ – ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ اﺭﺷﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺰﻭﺩﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺭﻙ اﻭﺑﺎﻣﺎ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺩﻳﮕﺮ, ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺰﺏ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻤﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﻲ اﺯ ﻭﻱ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ اﺩﻋﺎ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﺮﻭﻛﻲ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎﻱ ﻣﻼﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭا ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎﺭاﺗﻲ ﺣﺰﺏ اﺳﻼﻣﻲ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻴﻨﻞ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻄ ﺩﻭﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻆﺎﻣﻴﺎﻥ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
13220827_642815875865673_6879724672300112087_n
Advertisements