689219053573b3dd79327f

قرار است دور دیگری از مذاکرات چهار جانبه میان کشور های افغانستان، امریکا، چین و پاکستان امروز برگزار گردد. این مذاکرات همانگونه که از قبل روشن است موضوع صلح افغانستان و گفتگو های رو در رو میان نماینده‎گان دولت افغانستان و طالبان را بررسی خواهد کرد.

تا کنون چهار دور از این دست مذاکرات در  افغانستان و پاکستان میان طرف های چهار جانبه صورت گرفته است و آن گونه که همه شاهد اند نتایجی از آن مشهود نبوده است.

همه گی باور دارند که پاکستان در این روند نقش دو پهلو و غیر صادقانه یی را بازی می کند و در واقع، آن کشور طرفدار این نیست تا در افغانستان صلحی برقرار شود و مردم این کشور برای مدتی هم که شده است نفس به راحتی بکشند.

مذاکراتی که تا حال انجام یافته است به همین دلیل به نتیجه نرسیده است؛ زیرا کشور پاکستان در افغانستان اهداف دور و درازی را دنبال می کند و به این زودی ها از این اهداف استراتیژیک دست بردار نیست.

حکومت دست نشانده در  افغانستان و رسیدن به خواسته‎هایی که افغانستان را به یک صوبه دیگر پاکستان مبدل می کند، مواردی اند که سبب شده است تا پاکستان همچنان در کنار طالبان بماند و از آنان حمایت کند.

پاکستان در این زمینه هیچگونه صداقتی تا به حال از خود نشان نداده است. طالبان چندی قبل اعلام کرده بودند که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستند و آنان مدعی شده اند که حاضر اند این گفتگو ها را با امریکا پیش ببرند.

بی‎جهت نیست که طالبان همچنان بر طبل جنگی می کوبند و این روز ها در گوشه و کنار کشور دست به تحرکات گسترده‎یی زده اند زیرا می‎بینند که پاکستان همچنان از ایشان حمایت می کند .

همه می‎دانند که مشکل بزرگ افغانستان دست داشتن پاکستان در  قضیه  خونین کشور ما می باشد. این کشور به گونة یکسان در بیش از سه دهه در منطقه همین نقش خطرناک را بازی کرده است و آنگونه که همه شاهد اند و جهانیان نیز آن را تأیید می‎کنند، طالبان عوامل و دست نشانده گان این کشور می‎باشند و از خودشان کدام اختیاری ندارند.

ما امیدواریم که کشور های امریکا و چین در روند گفتگو هایی که امروز برگزار خواهد شد، از نفوذ خویش بر پاکستان  کار گرفته  و فشار وارد کنند تا در زمینه مذاکرات جاری صد اقت و راستی از خود نشان بدهد تا بتوان گفتگو های جاری رابه سمت و سوی درستی رهنمون شد.

صلح در افغانستان بی‎تردید به مشارکت کلیه طرف‎ها مربوط است و از جمله نقش پاکستان برای کشانیدن پای طالبان به میز مذاکرات بسیار سازنده و تعیین کننده می باشد.

این مذاکرات بدون همکاری صادقانة پاکستان هر گز به نتیجه مثبتی نخواهد رسید.آرمان ملی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاکستان باز هم میزبان نشست صلح افغانستان است

دکتور عبدالله: چین برای روند موفقانه مذاکرات از نفوذ خود بر پاکستان استفاده کند

دور پنجم نشست چهار جانبه صلح افغانستان، قرار است امروز چهارشنبه 29 ثور در پاکستان برگزار شود.

اما حکومت افغانستان که پیش ازاین اشتراک در این نشست را تحریم کرده است، تاکنون در مورد اشتراک اش چیزینگفته است.

یک منبع خبری در این باره می گوید: در این دور نماینده‎گان طالبان نیز حضورخواهند داشت اما تاکنون طالبان این خبر را رد و یا تأیید نکرده اند.

آقای عبدالله در سخنرانی که صبح دوشنبه در دانشگاه روابط خارجی پکن پایتخت چین داشت کوشید که توجه چین را به مبارزه با تروریزم در افغانستان و امنیت منطقه جلب کند.

او گفت: همان‌گونه که افغانستان و چین منافع مشترک دارند، دشمن مشترک هم دارند که گروه‌های افراط‌گرا از جمله گروه اویغور در کنار طالبان یکی از آن‌ها است.

وی افزود، چین نفوذ زیادی بالای کشورهای منطقه دارد و این کشورها نفوذ زیادی در میان طالبان دارند.

او از چین خواست که از نفوذ خود به این کشورها استفاده کند تا روند صلح افغانستان موفق شود.رابطه افغانستان و چین بیش از پیش گرم‌تر شده به امید این که چین در باز کردن گره کور ناامنی به افغانستان کمک کند.

از سویی هم حدود سه ماه قبل با تقرر آقای اسدالله عمرخیل  به حیث والى کندز وی از مخالفان مسلح خواسته بود تا به پروسه صلح حکومت افغانستان بپيوندند؛ اما آنهايى که به بيگانه ها خدمت مى کنند و غلام استخبارات منطقه اند، به اين خواست لبيک نگفتند.

والى کندز افزود: حالا هم در خواستم از مخالفان مسلح اين است که به پروسه صلح بپيوندند، به جنگ نامشروع خاتمه بدهند و بيايند در کنارهموطنان شان، براى بازسازى کشور کارکنند و آغوش  دولت افغانستان، هميشه به روى آنها باز است.

عمرخيل که پيش از اين بعنوان رئیس شورای صلح کندز نيز کار کرده است علاوه کرد که مردم خواستار صلح مي‎باشند؛ اما از روند صلح افغانستان کاملاًٌ ناراضى اند؛ چونکه  توقعات مردم از اين پروسه برآورده نشده است.

والى کندز گفت، پول های هنگفت در پروسه صلح سرا زير شد؛ اما جوانان ما هنوزهم  به دليل فقر و بيچاره‎گی در صفوف مخالفين دولت فعاليت دارند؛ مخالفين از بيچاره‎گی مردم استفاده مي‎کنند وجوانان  ما را به راه هاى خراب و تخريب کننده مى کشانند.آرمان ملی