استاد فیض‌الله جلال:
اشرف غنی راه عبدالرحمان خان را ادامه می‌دهد، پوزش را مردم در خاک می‌مالد.
دولت از یکه‌تازی خود دست بکشد؛ جاه‌طلبی اشرف غنی به اقوام افغانستان غیرقابل تحمل است.