201605121051552644

پدر فساد در راه دیدار با پدر کلان فساد

در کلان فساد از دل ما سخن زد و حالا نمی دانیم رییس جمهور غنی که به گفته بسیاری پدر فساد مالی است برای حضور در نشست ضد فساد با چه رویی می رود و چه حرفی برای گفتن دارد؟

حکایت افغانستان هم حکایت کشور جنجال آفرینی است که یا در فساد انگشت نمای مجامع بین المللی می شود یا در کشتار و ترور یا در مترسک سر جالیز این بیگانه و آن بیگانه بودن، یا در خشونت …
انگلیسی که خود از بانیان اصلی فساد در افغانستان هستند، اینک در مجامع خصوصی خود افغانستان فاسد ترین می دانند در حالیکه نمی خواهند برزبان آورند که خود باعث این فساد در افغانستان شده و بانی اصلی آن بوده اند.

فول دیپلماتیک اخیر نخست وزیر انگلیس آب سردی روی تمامی ادعای هیچ و پوچ ارگ نشینان که دم از مبارزه با فساد و عدالت پروری می زنند، ریخت آنگونه از افغانستان و نیجریا با عنوان کشورهایی فوق العاده فاسد یاد شده است و حالا بماند روی شرمسار ما که اسقف اعظم کانتربری از نیجریه دفاع کرده و از تلاش رییس جمهور جدید این کشور برای مبارزه با فساد تقدیر اما فسادهای گسترده در افغانستان جایی برای حمایت نگذاشته و نمی دانم در این گیر و دارها، رییس جمهور غنی با چه رویی به لندن رفته تا در کنفرانس ضد فساد شرکت کند.

در این کنفرانس قرار است تعدادی از رهبران کشورهای جهان گرد هم آیند و در مورد دستاوردهای خود در حوزه مبارزه با فساد گفتگو کنند اما سوال اینجا است که غنی در کنفرانس لندن حقیقتا چه حرفی برای گفتن دارد؟

رشوت گیری های سنگین در تمامی ادارات و ارگان های دولتی، بی نتیجه ماندن قصه پرغصه کابل بانک، رسانه ای شدن اختلاس هایی با رقم های نجومی در وزارت خانه ها و بنیان گذاری بنای رانت خواری و توسعه اقتصاد بازار از بارزترین و معمول ترین فسادهای حکومت وحدت ملی است.

مافیای خطرناک اقتصاد با نگاهی قوم گرایانه در دولت غنی رشد کرد و بزرگ شد و سرمایه را بدست گروهی خاص سپرد و دالر ها روی هم انباشته شد و از آن سو هم دیگر مردم بیچاره و بیچاره تر می شوند.

حالا بماند که در پشت پرده ها و در قالب قراردهای اقتصادی، ارگ نشینان چه مفتضحاتی را به این کشور بیگناه تحمیل کرده اند و که اگر قرار باشد داستان فساد این حکومت به رشته تحریر درآید خدا می داند که چه هزار و یکشب هایی باید صرف نوشتن این طومار درهم پیچیده خیانت ملی باشد.

ما هنوز از اختلاس ها و فسادهای سنگین در وزارت معارف یادمان نرفته و فسادهای مالی وزارت صحت عامه را در سال گذشته به خوبی بخاطر داریم، هنوز وضعیت نامعلوم و در هاله ابهام کابل بانک را تعقیب می کنیم تا ببینیم تا کجا قرار است سیاست زدگی ها سبب شود عاملان اختلاس های بزرگ در این بانک آزادنه و با خیال جمع روزشان را شب کنند.

همه اینها یک طرف و فاش سازی پشت پرده نمایندگان پارلمان از تمرکز سرمایه ها در قراردادهای تیل و قراردادهای وزارت دفاع یک طرف و معاش های سر به فلک کشیده مشاوران و برخی دولتی ها هم که عین الفساد است.

ادعای مضحک و خنده داری است که غنی فریاد مبارزه با فساد سر می دهد و می گوید فساد یک مصیبت ملی است در حالیکه به گفته اکثر آگاهان سیاسی رییس جمهور وقت افغانستان خود پدر فساد مالی است.

حالا هم که این جناب در راه لندن قرار است برود و پشت تریبون یک دل سیر از اقدام های نمایشی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد صحبت کند، هر چند بازهم نفهمیدیم که شخص شخیص وی با چه رویی و برای ارایه چه گزارشی به لندن رفته است؟
خدا خیر دهد دیوید کامرون را که از دل ما سخن زد