13179043_470085809851647_2070857520611525323_n

آصف اشنا در فيسبوك اش در واكنش به فهرست سياه حكومت نوشته
آقاي اتمر، هر اتفاق رخ بدهد مسووليت اش متوجه شما است

13254117_470085769851651_8338815749370851024_n
تا رقم خوردنِ ‫#‏حماسه_روشنايي‬، چند ساعت محدود باقي مانده است. مسير موج هاي عدالت خواهي مشخص شده است. ميليون ها انسان آزادي و عدالت خواه، براي طلوع خورشيد ‫#‏دوشنبه_بزرگ‬ لحظه شماري مي كنند. هزاران شهروند آگاه و معترض، درگير نظم و سامان دادنِ آخرين آمادگي ها، براي اجراي شكوهمندانه ي بزرگترين دادخواهي براي عدالت، هستند. دادخواهي كه يك طرف اش قربانيان تاريخي سياست حذف و تبعيض قرار دارند. طرف ديگر، حاكمان خودكامه كه زمام يك حكومت فاقد مشروعيت و “به صورت شگفت انگيز فاسد” را در اختيار دارند.
آقاي اتمر…!
درست است كه از زمان مبارزات انتخابات ٩٣ تا كانون، تمام كاسه كوزه ها به فرق اشرف غني احمد زي كوبيدن مي شود و شما تا اين جاي كار، چنان دست نامرعي عمل كرده ايد. اما، واقعيت تلخ و انكار ناپذير اين است كه مردم افغانستان تا اين جاي كار به درستي نه ميدانند كه شما همان كوه يخِ هستيد كه كشتي شكسته ي سرنوشت جمعي، بدان گير كرده است. اين قصه سر دراز دارد. باشد براي بعد.
جناب…!
#دوشنبه_بزرگ شوخي بردار نيست. آن مرغ زيرك، در دامِ عدالت خواهي برخواسته از متن آگاهي و بيداري جمعي گير مانده است.
سياست ورزي و دولتمداري با خودكامگي، استبداد، سركوب و قانون شكني، راه به جاي نبرده و نمي برد.
تلاش و تقلايت براي ابقاي هژموني در عرصه قدرت ديگر راه به جاي نمي برد و افغانستان از مرحله ي خاد بازي و كشتار پليگون و جنايت هاي ديگر كه نسل قبل از من همواره نوبت به نوبت بدان متوسل شده اند و إنسان كشي را سياست ورزي نام نهاده اند، عبور كرده است.
‫#‏رفيق_اتمر‬…!
شنيدم، اسم مرا در كنار كساني چون
ـ صادق مدبر
ـ کریم خلیلی
ـ سید حسین انوری
ـ محمد اکبری
ـ سید هادی هادی
فهرست كرده اي.
شرمت باد كه هنوز تفاوت و ميان نسل من و يك مشت دلال و تيكه دار قومي را نمي فهمي.
***
ما فردا با موج ميليوني مردم به خيابان مي ريزيم تا عدالت را فرياد كنيم. ‫#‏جنبش_روشنايي‬ دادخواهي شهروندان آگاه و بيدار است. هيچ تلاش و تقلاي قادر نخولها بود كه #جنبش_روشنايي را زير چپن هاي كثيف معامله گران قومي بدنام كند. براي من، حنيف اتمر، اشرف غني و خليلي و تمامي كمپاينران كه دخل در كودتاي تقلب و بازي با ارداه سياسي مردم هيچ فرق نداريد.
من به پاس باورم به ‫#‏حق_و_عدالت‬ و به پاس آگاهي و شناختي كه از برنامه هاي تماميت خواهانه و تبعيض بنياد فاشيست هاي چون تو، اشرف غني و معصوم استانكزي دارم، آشكارا و بدون هيچ پروا از توطئه و دسيسه هاي خاديستي تان، با تمام صراحت عليه تان مبارزه مي كنم.
شرمت باد كه اسم مرا با چنين آدمهاي بي خاصيت و سست عنصر فهرست كردي. گور ات باز باشد. من به نسل مربوط هستم كه اگر تو آن را با كساني چون خليلي و محقق اشتباه گرفتي، تاوان سخت اش را خودت پس خواهي داد. نسل آگاهي و اميد فرداي روشن براي افغانستان عزيز را با. خيانت پيشگان چون خودت اشتباه نگير.
***
سخن اخير، ما فردا با تمام برايت و ظرفيت مدني به خيابان را در مي نورديم. عدالت را فرياد مي كنيم و مدنين را تمثيل مي كنيم و تاريخ را رقم ميزنيم.
اما، هر توطيه و دسيسه اي را كه در آستين داري كنار بگذار. اين دفعه اين تو هستي كه در ‫#‏داوري_حق_و_عدالت‬ بايد پاسخ پس بدهي.
آقاي اتمر؛ تمام مسووليت هاي امنيتي “دوشنبه بزرگ” به شخص شما برمي گردد.
پ.ن: من به دليل حضور كمپاينران طراز اول اشرف غني در صف اول جلسه هاي شوراي عالي مردمي، در هيچ يك از جلسه هاي كه آنها حضور داشته اند، شركت نه كرده ام. چون خيانت و متفكر بازي و معامله گيري آنها بخش از كودتاي تقلب در انتخابات گذشته بود و سبب شد يك حلقه فاشيستي ارگ را بصورت نامشروع در اختيار بيگيرند و خاديست چون تو بر كرسي مشاورت امنيت ملي تيكه بزند.
پ.ن: عدم حضور من در جلسه ها به معني بي باوري ام به عدالت و بيكار نشستنم نيست. من بيرون از جلسه هاي، كار فردي ام را در راستاي آگاهي دهي و اطلاع رساني انجام داده ام و شرمنده وجدان خودم و شرمنده انتظارات مردم و عدالت خواهان و عدالت باوران نيستم.
مسوول رخ دادخواهي امنيتي فردا تو هستي و معصوم استانكزي

++++++++++++++++++++++++++++++++++.

13230219_469603189899909_4923854722573330127_n

فرق توهین ما و توهین رییس جمهور در چیست ؟

نوشته حفیظ الله مصداق

برخی ها از توهین چند تن ازشهروندان افغانی الاصل انگلیسی ( احد بهادری، بلال نوروزی و جعفر عطایی ) به رییس جمهور غنی به شدت بر آشفته شده اند و آن را توهین به یک ملّت و یک کشور می دانند. اما به نظر من؛ این عادی ترین کار به نظر می رسد و نیاز به این همه هیا هو ندارد. حتما از آماج قرار گرفتنِ رییس جمهور « بوش » با یک پای بوت ازسوی یک خبرنگار، از انداختن نخستن وزیر کشوری در داخل زباله کثافات توسط مردمش، از کشتن و مثله شدن سرهنگ قذافی توسط شهروندانش و از زندانی شدنِ دیکتار پیشین مصر، حسنی مبارک توسط مردمش شنیده اید. بلی ! آنگاه که مردم در برابر حاکمان شان به خشم بیایند، هیچ چیزی برای شان بعید و محال نیست.
و این را هم حتما شنیده و خوانده اید که چندی پیش، رادیو « سلام وطندار » تحقیقی را به نشر رساند که برمبنی آن، رییس جمهورغنی در صفحه فیسبوک ارگ در یک هفته، 15000 پانزده هزار دشنام می شنود.
اما آیا همین رییس جمهور ما و شما نبود که چندی پیش بزرگترین توهین را درحق مهاجرین و پناه جویان افغان کرد و گفت که هیچ دلسوزی و همدردی با کسانی که افغانستان را ترک می کنند و به خارج می روند ندارد، درحالی که حکومت ایشان مسبب این همه بد بختی و در به دری برای شهروندان کشور است.
مگر همین آقای رییس جمهور نبود که با لحن رکیک و طنز آلودی گفت که افغان ها در خارج می روند ظرف شویی می کنند، آیا این توهین و دشنام نیست ؟
وقتی رییس جمهور غنی برخلاف خواست مردم و نمایندگان پارلمان، شخصی را برخلاف قوانین افغانستان، برای مدت ها در وزارت دفاع سرپرست می ماند، آیا این توهین به مردم و نمایندگان آنان نیست ؟
وقتی در سایه حکومت ایشان روزانه ده ها زن بیوه می شود، ده ها طفل یتیم می شود، ده ها مادر بی فرزند می شود، ده ها فرزند بی پدر می شود، اطفال و زنان سر بریده می شوند، با پروژه ها ملی برخورد قومی می شود و … ایشان چه توجیه موجهی در این راستا دارند ؟
بگذریم از توهین آقای رییس جمهور به آرای مردم افغانستان و تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، آیا « بچه خر » خطاب کردنِ خبرنگاری را به رییس جمهور ما نسبت نمی دهند و …
وقتی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، افغانستان را شگفت انگیز ترین کشور فسد می داند، چرا آقای رییس جمهور این را توهین نمی داند ؟

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

27878744

حدود٣٠ عضو ولسى جرگه در اعتراض به تغيير مسير “توتاپ” مجلس را ترک کردند

کابل- به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک،٢٥ثور٩٥): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، به حمايت از انتقال برق پروژۀ «توتاپ» از طريق باميان، مجلس امروز جرگه را ترک نمودند؛ اما برخى ديگر از اعضاى جرگه با انتقاد از اين اقدام، گفتند که نبايد اين موضوع قومى شود.

توتاپ، پروژه برق ترکمنستان ازبکستان و تاجکستان به افغانستان و پاکستان است.

دولت افغنستان، در حالى بر اجرای طرح احداث خط انتقال برق اين پروژه از طريق سالنگ پروان تاکيد دارد، که برخى معترضان خواهان اجراى اين طرح از طريق باميان که عمدتاً ولايت هزاره نشین است می‌باشند.

وزیر انرژی و آب گفته است که مسیر سالنگ، نسبت به باميان کوتاه است و به زمان کمی برای ساخت آن نیاز است. به گفته او برای رفع نیازمندی ولایت بامیان به نیروی برق، قرار است یک خط برق از ولایت پروان به بامیان کشیده شود .

اما معترضان بر خواست خود تاکيد دارند.

در نشست عمومى امروز ولسى جرگه نيز بحث ها روى اين موضوع صورت گرفت.

محمداکبرى نماينده باميان در اين جرگه گفت که حکومت به خواست کسانى که خواهان اجراى طرح پروژۀ يادشده از طريق باميان هستند، توجه نکرده است.

 وى گفت که به حمايت از خواست موکلين خود به گونه اعتراض بر تصميم حکومت، تالار جرگه را ترک مى کند.

شمار ديگرى از اعضاى جرگه نيز نظريات مشابه داشتند و سرانجام حدود سى تن که اکثريت آنها مربوط به قوم هزاره بودند، مجلس را ترک نموده گفتند تا زمانى در نشست هاى جرگه شرکت نمى کنند که سرنوشت پروژۀ يادشده معلوم شود.

اما برخى اعضاى ديگر جرگه گفتند که موضوع خط انتقال برق نبايد قومى شود.

حاجى محمد الماس زاهد نماينده مردم پروان در اين جرگه، ضمن تاکيد بر تحکيم وحدت ملى گفت که دامن زدن به مسايل قومى در موضوع پروژه يادشده، توطيه برخى کشورها است.

او نام کدام کشورى را نگرفته گفت که برخى ها اين موضوع را قومى ساخته اند؛ درحاليکه اگر چنين نمى بود، بايد تنها مردم باميان اعتراض مى کردند، نه اينکه موضوع از آدرس قوم دنبال شود.

برخى ديگر از اعضاى جرگه نيز نظريات مشابه داشتند.