13173802_10201696980222400_1801788383597915858_n

رهبران معترضان پروژه برق توتاپ که امروز در “مصلای شهید مزاری” در غرب کابل گردهم آمدند اعلام کردند که تظاهرات میلیونی در اعتراض به تغییر مسیر خطوط برق ترکمنستان به روز دوشنبه هفته آینده راه اندازی خواهد شد.

در قطعنامه ای که در این گردهمایی خوانده شد، آمده که علاوه بر کابل در دیگر ولایات و کشورهای خارجی نیز این تظاهرات همزمان برگزار خواهد شد.
از چند روز بدین سو مساله انتقال خطوط برق ترکمنستان از بامیان که معترضان می گویند حکومت آنرا از راه سالنگ تغییر مسیر داده، موجی از اعتراض ها را بدنبال داشته است.
میلیون ها نفر در افغانستان و خارج از کشور به تغییر مسیر این پروژه اعتراض کرده و حتی آنها گذشتن از این موضوع را خط قرمز اعلام کردند.
رهبران معترضان می گویند که حکومت وحدت ملی طرح دولت گذشته که قرار بود این پروژه از مسیر بامیان بگذرد را تغییر داده و شرکت مسوول دیزاین را وادار ساخته که طرح دوم را از مسیر سالنگ دیزاین کند.
وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا (اداره تمویل کننده برق) اما این اتهامات را رد کرده اند.

عمل بالمثل

13138895_1160807350604551_8922016910283923667_n
محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون رییس جمهوری پیشین در گردهمایی امروز در غرب کابل از محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواست که تصمیم کابینه در باره پروژه توتاپ را ملغا اعلام کنند.
آقای خلیلی می گوید که این تصمیم برخلاف نظریه فنی و کارشناسانه و تحت تاثیر مشوره های مغرضانه داخلی و خارجی گرفته شده است.
او می گوید افراد مغرض در حکومت تلاش دارند که این پروژه را از مسیر اصلی اش منحرف کند که به گفته خلیلی این افراد مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
خلیلی در این مورد از فردی خاصی نام نبرد اما معترضان همواره شرکت برشنا را در انحراف مسیر خطوط برق ترکمنستان مقصر می دانند.
کریم خلیلی می گوید افرادی در حکومت از منطق زور صحبت می کنند و تاکید کرد که این منطقه دیگر در افغانستان کاربرد ندارد و همزمان هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت انها (معترضان) نیز به عمل بالمثل متوسل خواهند شد.
مخالفت با تصمیم کابینه
محمد محقق، معاون ریاست اجرایی در گردهمایی مردمی از نحوه برخورد کابینه در باره نظریات او در پیوند به پروژه توتاپ به شدت انتقاد کرد.
آقای محقق می گوید که در جلسه یازدهم ثور به نظریات او و سرور دانش توجه نشد و اعلام کرد که تصمیم آنزمان کابینه را به رسمیت نمی شناسد.

او گفت: “ما وقتی سلاح را به زمین گذاشتیم، و به پروسه دولت‌سازی و ملت‌سازی آمدیم، شانزده سال پیش حرف این بود که دیگر مردم کشته نشوند، دیگر سرها بریده نشوند و مناطق محروم نگهداشته نشود، اما امروز می‌بینیم که همه حرف‌ها به بوته فراموشی سپرده شده، سربریدن‌ها و قتل‌عام‌ها از یک سو و محروم نگهداشتن‌ها از جهت دیگر.”
مساله خطوط برق ترکمنستان، رهبران سیاسی و قومی هزاره ها را در کنار هم قرار داده است، این برای نخستین بار است که حداقل در پانزده سال گذشته، این رهبران در کنار هم قرار می گیرند و از یک موضوع واحد صحبت می کنند.
امروز این رهبران در کنار مردم روی خاک نشستند و همبستگی شان را با خواسته های مردم اعلام کردند.
محاصره ارگ
احمد بهزاد، عضو مجلس در گردهمایی امروز از رییس جمهوری و رییس اجرایی خواست که به خواسته های مردم پاسخ مثبت بدهند.
آقای بهزاد هشدار داد در صورت که به این خواست مردم توجه نشود، معترضان با راه اندازی تظاهرات گسترده، ارگ ریاست جمهوری را محاصره خواهند کرد.
صادق مدبر، رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری می گوید که حکومت قبلی در هیچ جلسه ای مساله کشیدن برق ترکمنستان از مسیر سالنگ را تصویب نکرده بود.
آقای مدبر گفت که حکومت فعلی در ماه ثور امسال مسیر خطوط این برق را از سالنگ تصویب کرده است.
او شورای امنیت ملی را متهم کرد که با دامن زدن به مسایل انحرافی و قومی کردن این پروژه از طریق افراد مختلف در پی نفاق افگنی میان مردم افغانستان است.

 

Advertisements